Art i voluntariat

Publicat el 16 d’agost de 2014

Al llarg de l’any, i especialment durant l’estiu, se succeeixen arreu iniciatives de caràcter benèfic on la cultura, i l’art en especial, uneix ciutadans i organitzacions. El compromís de la comunitat artística amb la societat i sobretot amb les causes humanitàries té una llarga trajectòria, i organitzacions diverses com Mans Unides, Càritas, ASPANOB, AECC, etc. han recorregut sovint a l’art per recaptar doblers. Els pressupostos d’aquestes organitzacions s’han vist minvats en els últims anys atesa la dificultat dels poders públics per mantenir les subvencions als serveis socials i a la cultura. Val a dir, però, que no han tingut aquesta dificultat per subvencionar bancs i banquers!

El lligam entre l’art i l’acte de donar és, tal com demostren estudis americans (Giving USA 2013), molt sòlid. L’art, la generositat i el voluntariat augmenten el benestar de l’individu, el seu sentit de pertinença a la comunitat i en últim terme la seva salut mental i física. Ambdós procuren a l’individu valors i actituds dirigides a construir i a gaudir d’un món millor, sa i bell. L’associació entre l’art i la beneficència sorgeix ja a Nova York el 1933 amb el New York City Visiting Committee of the State Charities Aid Association, i al món anglosaxó adquireix una gran importància sustentada per una ètica protestant que propugna el retorn a la societat mitjançant els doblers o el treball voluntari de part de la riquesa o l’estatus aconseguit. Ells ho anomenen una «win-win situation», és a dir, tots sortim guanyant.

En tant que l’art és un dels baluards de la consciència individual i col·lectiva i els artistes exploradors i qüestionadors la nostra realitat individual i social, el seu compromís envers la comunitat esdevé, doncs, indestriable. L’art, expressió del sensible, tendeix a solidaritzar-se de forma natural amb les persones que pateixen o amb les que practiquen l’altruisme empesos per un ideal. Això explica la bona disposició de l’artista a cedir la seva obra en exposicions i subhastes benèfiques malgrat les seves minvades economies.

Menorca, amb una llarga tradició associativa de caràcter cultural i social, té en la Fundació Hospital Illa del Rei un exemple d’abast ja universal. Els prop de 200 voluntaris de diferents nacionalitats que cada diumenge des del 2004 reconstrueixen l’antic hospital naval anglès demostren el poder de la societat civil organitzada. L’extraordinari treball dut a terme ha estat possible principalment gràcies a les aportacions obtingudes mitjançant concerts, obres de teatre, recitals de poesia i subhastes i exposicions d’art. En els propers dies, l’art esdevindrà de nou aliat de l’Illa del Rei amb una exposició extraordinària coincidint amb el desè aniversari, i fent palès, un cop més, que art, generositat i voluntariat també són motor de canvi social.

 

Sin título

Illa del Rei, Maó, Menorca

Leave a Reply